Vznik spolku

Dne 3. 12. 2015 se sešlo 11 kutnohorských podnikatelů, aby společně vdechli život dlouho rozvíjené myšlence. Tento den vznikl Spolek kutnohorských podnikatelů, jehož cílem je vytvářet dobré klima pro život v našem regionu. Tito podnikatelé chtějí společnými silami přispět k ekonomické prosperitě regionu Kutnohorsko. Důvodem založení tohoto spolku je snaha o vytvoření prestižního sdružení podnikatelů s vazbami na Kutnohorsko, kteří sdílejí stejné myšlenky a názory a náš region jim leží na srdci.

Pevně věříme, že se náš spolek bude rozrůstat o další stejně smýšlející členy, a že nezůstane jen u pouhé myšlenky, ale že tento projekt bude dotažen až do svého konce.


Publikováno: 04.12.2015 | Autor: Nikol Heroldová