Slovo pana starosty

Koncem roku 2015 se v Kutné Hoře zformoval a vznikl Spolek kutnohorských podnikatelů. Dlouho plánovaná organizace, která bude sdružovat poctivé a úspěšné kutnohorské podnikatele, bude především do budoucna pro vedení Města Kutná Hora odpovídajícím partnerem v oblasti podnikání a rozvoje města. Za vedení města jsme velice rádi, že tento spolek vznikl a že budeme moci řešit některé zásadní věci s lidmi, kteří mají dlouholeté a praktické zkušenosti V Kutné Hoře v oblasti podnikání. Naopak my chceme rozvoj a plánované změny, projekty, které se budou týkat cestovního ruchu, ubytovacích kapacit a rozvoje podnikání konzultovat právě s podnikateli. Na prvním lednovém setkání jsme si vzájemně představili myšlenky, jak by naše spolupráce mohla vypadat a za nás, za vedení města, věřím, že najdeme velice rychle společnou řeč. Spolek nabízí obecně městu i podporu volnočasových aktivit na investiční i neinvestiční projekty, konzultace a pomoc méně zkušeným podnikatelům a neziskovým organizacím při řešení dotačních titulů atd. Jsem velice rád a vážím si vzniku takovéhoto Spolku a věřím, že se do něj postupně, s ohledem na vnitřní pravidla spolku, bude hlásit víc aktivních podnikatelů, kterým není jedno, jak naše město vypadá a jak se nám v něm žije. V Kutné Hoře by se mělo stát nepsaným pravidlem to, že máme táhnout všichni za jeden provaz (i když to občas skřípe), aby město vzkvétalo. Dělání „dusna" totiž jen signalizuje bouřku. A těch tu bylo v minulosti už přece zbytečně moc.

Bc. Martin StarýPublikováno: 01.02.2016 | Autor: Nikol Heroldová