Generační tandem

Rádi bychom vás také informovali o projektu, zaštítěném úřadem práce, díky kterému můžete své společnosti zajistit generační výměnu zaměstnanců.

Projekt je zaměřen na vaše zaměstnance v předdůchodovém věku a na absolventy evidované na úřadu práce. Tento projekt vám zajistí, že po určitou dobu udržíte v zaměstnání jak vašeho stávajícího zaměstnance, tak nového člověka z úřadu práce, kterého v rámci tohoto projektu váš zaměstnanec zaučí svou práci. Zajistíte si tím hladký průběh odchodu stávajícího zaměstnance a příchodu nového zaměstnance.

Cílová skupina

  • zájemci o zaměstnání – stávající zaměstnanci, kterým vznikne nárok na starobní důchod v období 36 měsíců a méně, a kteří jsou zároveň ohrožení ztrátou zaměstnání,
  • uchazeči o zaměstnání do 30 let věku, kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně 2 let,
  • uchazeči o zaměstnání do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let,
  • uchazeči o zaměstnání do 30 let věku s přerušenou pracovní zkušeností z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let, kteří jsou opakovaně zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, za podmínky, že mezi jednotlivými dobami evidence uchazeče o zaměstnání netrvalo jejich zaměstnání déle než 6 měsíců (včetně).

Více informací o projektu: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/esfpb/projekty_v_realizaci, nebo přímo na úřadech práce.

 


Publikováno: 17.02.2016 | Autor: Nikol Heroldová